Om Scandinavian Clubman Register

SCR genomför varje säsong en serie tävlingar (Clubmanserien) som ingår i Sportvagnsserien. Clubman racing har sitt ursprung i England. SCR består av en hoper (ca 30) levnadsglada typer. Vi är bördiga från Danmark, Norge och Sverige. Vi kör bilar som är av frontmotortyp med täckta hjul, jämför Lotus super seven, således cyckelskärmar till framhjulen och bakskärmar som numer täcker nästan hela sidan. Numera finns det även bilar med en heltäckande kaross. Inom Clubman Cup har man möjlighet att var flera förare på samma bil och ändå räkna alla poäng. Det är så att säga "bilen" som deltar men med olika förare.

Följande bilfabrikat är representerade i SCR: Mallock, Bodola/Bodin, Phantom, Haggiespeed, Vision samt LaRousse.
Mallock tillverkas i England av Mallock Racing vilka tillverkat chassi sedan 1958 (mk1). Alla modeller fram till mk32 är av typen frontmotor. Mk32 är en mittmotorbil. Men Mallock har gått tillbaka till frontmotorbilar med den senaste mk35. Inom SCR finns ca 10 bilar från mk20 till mk31.

Bodola har svenskt ursprung och konstrueras av Kjell Bodin. Det finns 3-4 bilar i SCR, en mk5, en KB7 och en K9. Ytterligare en K9 är under byggnad. Från och med K9 heter bilarna Bodin.

Phantom har sitt ursprung i England, men tillverkas numera i Sverige av Phantom Automotive. Det finns 5 bilar i föreningen. Samt ytterligare en utanför föreningen som står och väntar på att bli monterad.

"Clubman"-referenser, litteratur
Automobil nr4 2000 sid 38, Phantom-producenterna Phantom Automotive (Jan och Anders) presenteras. Racecar engineering. Mallock mk30pr, month 3, issue 5, year 1994, page 51. Sports Car 10 1985 sidan 83, referat från provkörning . Automobil 6 1997 sidan 78, presentation av Clubmanserien. Nationella tävlingsregler tekniska regler av Svenska Bilsportförbundet. The Lone Furrow, av Paul Lawrence, TFM Publishing Ltd, berättelse om Arthur Mallock och hans bilar Mallock mk1-mk32.

 Styrelsen

Föreningen har årsmöte varje år i februari. Ett omtyckt arrangemang som alternerar mellan Sverige, Norge och Danmark.
Styrelsen arbetar med att ta hand om de frågor som dyker upp under året mellan årsmötena. Bl.a. ett "newsletter" för att samordna och informera om verksamheten.

Ordförande Mats Lundkvist tel. +46 (0)8 370417 mats.lundkvist@racersport1800.com
Sekreterare Per Lundmark tel. +46 (0)8 267833 per.lundmark@racersport1800.com
Kassör Jens Storm-Nielsen tel. +45 59451321 jens.storm-nielsen@racersport1800.com
Ledamot Jan Nordgren tel. +46 (0)40 454838 jan.nordgren@racersport1800.com
Hela styrelsen styrelsen@racersport1800.com

 Bli medlem

Har du köpt en bil? Eller tänker du köpa bil?
Allmänt intresserad? Eller vill du bli stödmedlem i SCR?

Aktiv medlem SEK 350
Stödjande medlem SEK 150

Postgiro 486 45 30 - 3, mottagare Scandinavian Clubman Register

Vill du ha mer information eller bor du i Norge eller Danmark?
Kontakta då genast Mats Lundkvist på tel: +46 (0)8-370417, +46 (0)70-8278879,
fax: +46 (0)8-37 22 27 eller
mats.lundkvist@racersport1800.com

Välkommen!